Al-Hilal Skolen
مدرسة الهلال

Al-Hilal Skolen
Al-Hilal Skolen Facebook

Digitale læremidler på Al-Hilal Skolen

 

På Al-Hilal Skolen følger vi den digitale udvikling tæt. Vi mener, at læring og udvikling går hånd i hånd. Vi abonnerer derfor på flere digitale læremidler i forskellige fag, som vi bruger ved siden af de analogiske læremidler. Digitale læremidler opdateres hele tiden, laves ud fra den nyeste viden og kan differentieres, så den passer alle elevers faglige standpunkt. Endvidere er der aktiviteter og evalueringsformer, så elever og lærere hele tiden kan følge den faglige udvikling tæt.

 

På Al-Hilal Skolen er vi klar over, at digitale læremidler kræver tilvænning for både lærere og elever. Derfor tilbydes alle vores lærere et kursus i digitale læremidler, og vores elever stifter bekendtskab med materialerne allerede i indskolingen, så de tidligt bliver digitalt dannede.

Vi har et computerrum, fortrinsvis til indskolingen, mens vi har bærbare computere i klassesæt til mellemtrinnet.

Alle elever fra 7. til 9.klasse medbringer deres egen bærbare computer med i skole hver dag, som bruges til at skrive noter, lave opgaver og prøver. På denne måde klæder vi vores elever på til at være fortrolige og opdaterede til at bruge computere, IT-programmer og digitale læremidler som en naturlig del af deres læring og arbejdsform i deres videre uddannelsesforløb.

 

På Al-Hilal Skolen arbejder vi med følgende digitale læremidler som en integreret del af undervisningen

 • Goforlag.dk – digitale grundbøger i naturfagene fysik, biologi og geografi

 • Fysik-kemi-tjek.dk – arbejdsbog i kemi

 • Biologi-tjek.dk – arbejdsbog i biologi

 • Geografi-tjek.dk – arbejdsbog i geografi

 • Gyldendal – matematik i indskolingen

 • MatematikFessor – matematik til mellemtrin og udskoling

 • Clioonline.dk – Portaler i de respektive fag med tekster, videoer, aktiviteter, prøver m.m

   

  Dansk til mellemtrin og udskoling – herunder retskrivnings-og læseprøver svarende til Folkeskolens afgangsprøver

 

Herudover abonneres i fagene engelsk, naturteknik, musik, historie, samfundsfag og idræt

Digitale læremidler